Website of PPS
 
PPS
Rene Engelbrecht
021 439 8008 / 082 782 9405
rene.engelbrecht@epicmslgroup.com
 

Nuusuitreiking: SA gegradueerde beroepslui toon vertroue in die toekoms van hul beroep - Opname

 
PPS Gegradueerde Beroepslui Indeks - Infographic

PPS Gegradueerde Beroepslui Indeks - Infographic

PPS se Gegradueerde Beroepslui Indeks wat sopas vrygestel is, het onthul dat 73% van Suid-Afrika se gegradueerde beroepslui vertroue in die toekoms van hul beroep oor die volgende vyf jaar toon. Die hoofredes vir hierdie positiewe ingesteldheid is omdat hulle glo dat hulle in ‘n gesogte beroep werk (36%) en dat hulle ‘n positiewe bydrae tot die samelewing lewer (28%). Die studie, wat meer as 3 000 gegradueerde beroepslui betrek het, is behartig deur PPS, die finansiëlediensteverskaffer wat op gegradueerde beroepslui ingestel is.

Macy Seperepere, Bestuurder: Professionele Verenigings by PPS, sê dat die resultate van die opname daarop dui dat die meeste beroepslui trots is op wat hulle doen en op die feit dat hulle help om Suid-Afrika ‘n beter plek vir al sy burgers te maak. “Geldelike beloning is nie hoog op hul prioriteitslys nie, met slegs 19% van die respondente wat verdienvermoë as ‘n faktor wat positief tot hul vertroue bydra, genoem het.”

Sien asseblief die volle nuusuitreiking hieronder vir verdere inligting.

Seperepere sal ook graag die volgende besreek;

  • Wat die opname openbaar oor beroepslui se vertroue in die toekoms van hul beroep
  • Moontlike redes waarom meeste van die respondente positief is oor die toekoms van hul beroep
  • Of hierdie gegradueerdes hul kinders sal aanmoedig om hul beroep te betree
  • Ander resultate van die opname

Skakel my gerus indien jy 'n onderhoud met Seperepere wil voer en ek sal dit graag vir jou reël.

 

SA GEGRADUEERDE BEROEPSLUI TOON VERTROUE IN DIE TOEKOMS VAN HUL BEROEP – OPNAME

27 September 2016: PPS se Gegradueerde Beroepslui Indeks wat sopas vrygestel is, het onthul dat 73% van Suid-Afrika se gegradueerde beroepslui vertroue in die toekoms van hul beroep oor die volgende vyf jaar toon. Die hoofredes vir hierdie positiewe ingesteldheid is omdat hulle glo dat hulle in ‘n gesogte beroep werk (36%) en dat hulle ‘n positiewe bydrae tot die samelewing lewer (28%). Die studie, wat meer as 3 000 gegradueerde beroepslui betrek het, is behartig deur PPS, die finansiëlediensteverskaffer wat op gegradueerde beroepslui ingestel is.

Macy Seperepere, Bestuurder: Professionele Verenigings by PPS, sê dat die resultate van die opname daarop dui dat die meeste beroepslui trots is op wat hulle doen en op die feit dat hulle help om Suid-Afrika ‘n beter plek vir al sy burgers te maak. “Geldelike beloning is nie hoog op hul prioriteitslys nie, met slegs 19% van die respondente wat verdienvermoë as ‘n faktor wat positief tot hul vertroue bydra, genoem het.”

Dit was interessant om daarop te let dat van die 27% van die respondente wat nie vertroue in die toekoms van hul beroep het nie, die heersende faktore wat tot hul negatiewe sentiment bydra, almal eksterne faktore is, sê Seperepere. “Vir daardie respondente wat aangedui het dat hulle nie vertroue in die toekoms van hul beroepe het nie, was politieke aangeleenthede (42%) die grootste bron van kommer, gevolg deur ekonomiese toestande (27%).”

Wanneer jy die antwoorde volgens ouderdom onderskei, is dit interessant om daarop te let dat 21% van die respondente wat positief oor die toekoms van hul beroep voel, tussen 20 en 30 jaar oud is, terwyl 16%, 60 jaar en ouer is. Dit is baie bemoedigend dat die jonger geslag optimisties oor hul toekoms in Suid-Afrika is, gegewe die feit dat hierdie groep die vaardighede sal lewer wat sal verseker dat die land vir die voorsienbare toekoms glad sal funksioneer.

In reaksie op die vraag of hulle hul kinders sou aanmoedig om hul spesifieke beroep te betree, verduidelik Seperepere dat 55% van die respondente aangedui het dat hulle graag sou wou hê dat hul kinders in hul voetspore moet volg. “Die hoofrede vir hierdie bevinding was dat 43% die opinie huldig dat hul vaardighede van kritieke belang is vir die land, en 32% sou graag hul kinders in dieselfde beroep wou sien omdat hulle dit as ‘n bevredigende en lonende loopbaan ervaar. Hierdie resultate wys weereens dat finansiële vergoeding nie die hoofrede is waarom hierdie beroepslui wil hê dat hul kinders hul professionele beroepe moet betree nie.”

“Van die 45% van respondente wat nie hul kinders sou aanmoedig om hul beroep te betree nie, het 45% gesê dat die rede hiervoor is dat hulle wil hê dat hul kinders ‘n ander beroep moet beoefen as die een wat hulle beoefen. 17% van hierdie respondente het ook genoem dat dit nie ‘n finansieel lonende beroep is nie”, sê Seperepere.

In antwoord op die vraag oor hoe werkloosheid hul beroep affekteer, het 32% van die respondente genoem dat geskoolde beroepslui as ‘n gevolg daarvan nie gepaste werk kan vind nie en dus begin om oorsee te gaan werk soek. Sy merk op dat hierdie resultate beaam word deur ‘n ontleding van data afkomstig van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling, wat wys dat Suid-Afrika die land in Afrika is met die meeste hoogs geskoolde beroepsvroue wat weens beperkte loopbaangeleenthede na ander lande emigreer.

“Terwyl dit baie positief is om daarop te let dat ons beroepslui meestal positief is oor hul vooruitsigte om in Suid-Afrika te woon en te werk, is dit duidelik dat meer gedoen moet word om te verseker dat ons professionele talent in die land behoue bly deur meer werksgeleenthede vir alle Suid-Afrikaners te skep,” sluit Seperepere af.

-Einde-


 

Related Photos


 
 

Related Videos


 

Share this Article


 
   
 

Addisionele inligting:

PPS het meer as 200 000 lede met toegang tot ’n omvattende reeks finansiële en gesondheidsorgprodukte wat spesifiek aangepas is om in die behoeftes van gegradueerde beroepslui te voorsien.

PPS is die grootste Suid-Afrikaanse maatskappy van sy soort wat nog ’n onderlinge struktuur handhaaf, wat beteken dat dit suiwer tot voordeel van sy lede bestaan. PPS lede met kwalifiserende produkte kan dus deel in die winste van PPS Insurance deur middel van jaarlikse toedelings aan die unieke PPS-Winsdelingsrekening, en diegene wat ook oor PPS Investments produkte asook kwalifiserende PPS Provider produkte beskik, kan ook in die winste van PPS Investments deel.

PPS-lidmaatskap verleen toegang tot die volgende beproefde en betroubare produkte en dienste: PPS Insurance, PPS Short-Term Insurance, PPS Financial Planning, PPS Investments en Profmed Mediese Skema. Besoek www.pps.co.za vir meer inligting.

PPS is ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste.

Clients